Utmätning

Om det blir tal om utmätning så har ett skuldärende gått mycket långt. Utmätning betyder nämligen att en borgenär begär att Kronofogden beslagtar egendom från den som inte lyckats betala sin skuld. Rent praktiskt betyder detta att Kronofogden besöker den som är skyldig borgenären pengar och utmäter vad som kan säljas för att beloppet som ska betalas kan samlas in. Detta är inte en trevlig upplevelse och det är förstås bäst att undvika utmätning genom att själv göra det som behövs för att kunna få ihop det belopp som man är skyldig borgenären.

Så går en utmätning till

Då ett företag eller en myndighet vid upprepade tillfällen försökt driva in en skuld utan att detta lyckas så kan de begära utmätning från Kronofogden. Detta betyder att Kronofogden kommer att ta reda på om den som är skyldig pengar har egendom som kan säljas. Om man till exempel äger en lägenhet så kan Kronofogden via utmätning ta över denna och sälja den på exekutiv auktion. Pengarna som drivs in kommer att användas för att betala av den skuld eller de skulder som ledde till utmätningen.

Utmätning är inte samma sak som konkurs eftersom en konkurs innebär att allt man har beslagtas och säljs. Vid en utmätning så tar man endast den egendom som behövs för att täcka den aktuella skulden.

Läs mer hos Kronofogden.

Saker som inte kan utmätas

Då Kronofogden kommer på besök för att genomföra en utmätning så är det inte så att de kan ta det de ser i eller omkring ditt hem. Många har egendom som de inte äger. Det kan ju vara så att en person använder sin partners bil och då kan inte Kronofogdemyndigheten ta bilen under en utmätning. Dessutom kan man ha ett testamente eller gåvobrev där det står att man inte får sälja en viss egendom. I detta fall kan Kronofogden inte ta över det som står listat i testamentet eller gåvobrevet. Dessutom kan man inte dela på objekt. Om man tillexempel har en flott stereo så kan man inte utmäta högtalarna separat även om dessa skulle kunna täcka för skulden.

För att undvika utmätning av saker som man själv inte äger så måste man kunna bevisa att så är fallet. Det är inte alltid tillräckligt att påstå att en cykel eller annan sak tillhör någon annan. Kronofogden kommer att kräva bevis på vem som äger egendomen och om detta bevis inte finns och sakerna befinner sig i ditt hem så kommer det att tolkas som att de är dina och därmed utmäts de för att säljas.

Undvika utmätning

Om man vet att en utmätning är på gång så är det ju bättre att ta tag i problemet själv. Har man något som skulle kunna delas upp för att täcka en skuld så är det bättre att man själv säljer än att Kronofogden beslagtar hela egendomen. Att lösa skulden med nya lån går inte, ingen lånar ut om man har både betalningsanmärkning och skuldsaldo. Inte ens de som lånar ut trots betalningsanmärkning. Om man till exempel har en båt med en dyr motor så kan man ju sälja motorn och behålla båten då detta räcker för att täcka skulden. Det är inte något som Kronofogden kommer att göra och blir det till utmätning så kommer istället hela båten med motor att bjudas till försäljning.