Kreditförfrågan genom UC

Då du ansöker om ett lån eller begär en tjänst via avbetalningar så kommer det företag som erbjuder lånet eller tjänsten att skaffa en kreditförfrågan genom UC (Upplysningscentralen). Det här är en enkel process som kan ha komplicerade effekter på din möjlighet att ta lån.

Upplysningscentralen

Upplysningscentralen är Sveriges största kreditupplysningsföretag som har information om varje invånare som fyllt 16 år. Hos UC finns det information om dina inkomster, dina skulder, hur du bor samt hur många kreditförfråganingar som gjorts om dig. Hos Minuc kan du se din kreditvärdighet i en skala samt dina kreditförfrågningar.

Det finns andra kreditupplysningsföretag, men de använder sig också av UC för upplysningar om än på ett dolt sätt som kan vara att föredra då du vill minska på registrerade kreditförfrågningar hos UC.

En kreditförfrågan genom UC

Det företag som vill göra en kreditförfrågan genom UC kan göra detta online eller beställa informationen i pappersformat via den reguljära posten. Den som blir undersökt via UC kommer att få reda på detta genom ett brev som skickas till den adress som man är registrerad på. I detta brev så får man reda på de detaljer som en kreditförfrågan genom UC har gett till det företag man vänt sig till för ett lån, kredit eller abonnemang. Här står det hur mycket man tjänar per månad, om man har några skulder, om man har ett fast boende och hur många kreditförfrågningar som gjorts tidigare.

Viktigt att tänka på

Om man har alltför många kreditförfrågningar hos UC så kan detta få negativa konsekvenser då man till exempel ansöker om ett lån. Detta beror på att banker och företag inte gärna ger lån och kredit till människor som tycks begära detta ofta. Det ger en indikation om att personen inte har en stabil ekonomi då de ständigt måste be om lån. Många tänker inte på att produkter som man köper på avbetalning faktiskt är en form av lån även om det känns som en mycket lättare variant. Banker och företag ser varje kreditförfrågan genom UC som en förfrågan om lån och därför så är det inte bra att ha för många.

Viktigt att komma ihåg

Varje kreditförfrågan via UC kommer att ligga kvar länge. Det spelar ingen roll om man faktiskt genomförde köpet eller lånet, den registrerade kreditförfrågan genom UC ligger kvar och ger skenet av att man faktiskt köpte på kredit eller tog ett lån. Då man med 10 kreditförfrågningar hos UC kommer till en bank för att ansöka om bolån så kan man således få avslag baserat på denna information. Man kan ju tycka att systemet borde förändras så att kreditförfrågningar genom UC som inte lett till något köp avregistreras. Tills detta blir verklighet så måste man vara mycket försiktig med att låta företag göra en kreditförfrågan genom UC.

Kreditförfrågan som inte registreras hos UC

Den som tar lån via företag som inte tar kreditförfrågan via UC slipper en registrering vilket kan vara en fördel om man planerar att ansöka om bolån inom en snar framtid. Då man tar sms-lån så blir kreditupplysningen inte registrerad hos UC eftersom den görs via ett annat kreditupplysningsföretag. Handlar man varor och tjänster på kredit så får man dock räkna med att en kreditförfrågan görs genom UC, men man kan alltid först fråga om detta verkligen är fallet.